Medusa.nl ALTIJD EEN PASSENDE WEBOPLOSSING

Investeringsaftrek voor het maken van een website is mogelijk.

Onze accountants hebben uitgezocht of de realisatie van een website in aanmerking komt voor de investeringsaftrek. De uitkomst hiervan is onder voorwaarden "ja", indien het gaat om de aanschaf of verbetering van een website. Hierbij gelden de algemene voorwaarden die gelden voor de investeringsaftrek.

Drie belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij investeringen is:

  • Het bedrag van de investering moet een minimaal bedrag zijn (2400,- euro in 2020) en moet op de balans worden opgenomen. Dit houdt in dat de aanschafkosten verspreid over een aantal jaren ten laste van het resultaat komen. Bij een investering onder dit bedrag kan geen investeringsaftrek worden geclaimd, maar kan het gehele bedrag van de investering in 1 jaar ten laste van de winst komen.
  • Er geldt ook een maximum bedrag voor het totaalbedrag van de investeringen in een jaar dat elk jaar door de overheid wordt aangepast.
  • De website mag niet voor 70% of meer doorverhuurd worden aan derden.


Naast deze algemene voorwaarden blijkt uit de jurisprudentie van de Hoge Raad een aanvullende voorwaarde voor bijvoorbeeld de aanschaf van een website. Kort gezegd komt de uitspraak van de Hoge Raad hierop neer: Indien voor de website alleen een bedrag ineens wordt betaald aan de webdesigner (zoals Medusa) kan investeringsaftrek worden geclaimd.

Indien echter de website wordt "gekocht" voor een bedrag ineens, maar daarnaast periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) ook nog aan de webdesigner betalingen moeten worden verricht om de website te mogen blijven gebruiken, dan mag geen investeringsaftrek worden geclaimd. Zowel het bedrag ineens als de jaarlijkse vervolgbetalingen komen dan niet in aanmerking voor de investeringsaftrek.

Let op, bij de hiervoor bedoelde "vervolgbetalingen" gaat het echt om betalingen voor het gebruiksrecht van de website, dus niet om kosten van onderhoud en aanpassingen of kosten voor hosting. Deze kosten zijn gewoon aftrekbaar volgens de normale regels en kunnen niet worden gezien als "investering in een website".

 


Heb je een vraag over websites?Wij helpen je graag verder, vrijblijvend en kosteloos!
Neem gerust contact met ons op.

  Bel ons op 040-7470070

  Mail ons met een vraag of... om gebeld te worden.

  Delen
 

Zegt het
voort

Product aanbod

Berichten

Naar bovenkant pagina