Medusa.nl ALTIJD EEN PASSENDE WEBOPLOSSING

Gehandicapt toegankelijkheid

Voor mensen met een handicap is het gebruik van Internet vaak een probleem. Blinden, slechtzienden of mensen met motorische handicap stuiten regelmatige op websites die voor hen ontoegankelijk zijn ondanks het gebruik van hulpmiddelen zoals brailleregels en speciale browserinstellingen. Toch is dit niet nodig. Door een aantal relatief kleine ingrepen kan een website ook voor deze groep van internetbezoekers goed te benaderen zijn.

Medusa heeft zich de afgelopen tijd meer in deze materie verdiept. Wij hebben voor een aantal klanten advies uitgebracht op het gebied van het gehandicapt toegankelijk maken van hun websites. Ook onze eigen site nemen we momenteel onder de loep.
Begin 2003 starten we met het doorvoeren van enkele noodzakelijke aanpassingen.

Wat beperkt de toegang?
Eén van de problemen op dit moment zijn menu's gemaakt in Flash. Deze zijn voor brailleregels niet te lezen. Macromedia, de producent van de Flashprogrammatuur heeft aangegeven dat zij in de nieuwe versie van Flash hier meer rekening mee gaan houden. Zolang dat nog niet het geval is, kan men het beste het menu ook in een HTML-variant aanbieden.

Een ander punt is de toegankelijkheid van de website voor iemand die geen gebruik kan maken van een muis. We staan er niet bij stil, maar veel functies of knoppen binnen sites zijn niet bereikbaar als men vanwege motorische beperkingen aangewezen is op het toetsenbord.

Richtlijnen en tools
Elke handicap brengt specifieke problemen met zich mee. Om toch tot een aanvaardbare standaard te komen zijn er richtlijnen voor de toegankelijkheid opgesteld door het W3C-consortium waar websites minimaal aan zouden moeten voldoen.

Is uw website op dit moment gehandicapt toegankelijk? Indien u hierop een antwoord wilt hebben, dan kan Medusa u hierbij helpen.


Heb je een vraag over websites?Wij helpen je graag verder, vrijblijvend en kosteloos!
Neem gerust contact met ons op.

  Bel ons op 040-7470070

  Mail ons met een vraag of... om gebeld te worden.

  Delen
 

Zegt het
voort

Product aanbod

Berichten

Naar bovenkant pagina