Medusa.nl ALTIJD EEN PASSENDE WEBOPLOSSING

Disclaimer

Op de website van Medusa Media Usage Advice BV krijgen bezoekers informatie aangeboden over de producten en diensten van MEDUSA en daaraan gerelateerde onderwerpen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefouten bevatten.

Medusa Media Usage Advice BV kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de website en staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Zij aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren, noch garandeert Medusa Media Usage Advice BV dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

Privacy
Medusa Media Usage Advice BV vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Medusa Media Usage Advice BV volgens de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.

Gebruik persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens die via deze website aan MEDUSA worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Indien de verstrekker van de persoonlijke gegevens dat heeft aangegeven, worden deze gegevens niet gebruikt voor het versturen van informatie over producten en diensten van MEDUSA. Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Medusa Media Usage Advice BV levert diensten aan bedrijven, niet aan particulieren. De enige persoonsgegevens die wij gebruiken zijn de contactgegevens van de contactpersonen van uw bedrijf. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van onze werkzaamheden voor uw bedrijf. Tenzij de betreffende contactpersoon ons heeft meegedeeld dat hij/zij daarop geen prijs stelt, zullen wij zijn/haar persoonsgegevens tevens gebruiken om uw bedrijf te kunnen informeren over producten en diensten van ons bedrijf. De betreffende contactgegevens stellen ons in staat uw bedrijf te benaderen met, en te interesseren voor, producten en diensten die op uw bedrijf zijn toegesneden.

Derden
Medusa Media Usage Advice BV zal NOOIT, zonder uw instemming, privacy informatie van klanten vrijgeven, verkopen of verhuren aan andere partijen.

Website
De website van Medusa Media Usage Advice BV kunt u anoniem raadplegen. Wij zijn niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Natuurlijk zijn we wel geïnteresseerd in de normale statistische gegevens die van belang zijn voor de verbetering van de functionaliteit van de website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de stille en drukke uren en dergelijke. Om de facitliteiten en de functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden wij hier ook bij met wel type browser de webpagina wordt benaderd.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid aan te passen. Van fundamentele wijzigingen zullen wij u door middel van een mededeling op onze website op de hoogte stellen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

Heb je een vraag over websites?Wij helpen je graag verder, vrijblijvend en kosteloos!
Neem gerust contact met ons op.

  Bel ons op 040-7470070

  Mail ons met een vraag of... om gebeld te worden.

Product aanbod

Berichten

Naar bovenkant pagina