• privacy, man in pak wiens hoofd verscholen is achter een ballon met smiley
Medusa.nl ALTIJD EEN PASSENDE WEBOPLOSSING

AVG/privacyverklaring

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wet heeft een organisatie een informatieplicht met betrekking tot privacy gevoelige data. Dat betekent dat je verplicht bent om duidelijk te informeren wat een organisatie met privacy gevoelige data doet. Een online privacyverklaring is een doeltreffende manier om hieraan te voldoen.

Medusa heeft op deze site ook een eigen privacyverklaring staan. Wat er in deze verklaring staat is in de eerste plaats van toepassing op Medusa en elke organisatie zal zijn eigen inventarisatie moeten maken wat er in deze verklaring moet staan.

Omdat het gaat over zaken die in de AVG wet bepaald zijn en waar bij niet-naleving stevige sancties opgelegd kunnen worden is het van belang dat een organisatie een goed inzicht heeft in zijn gegevensbeheer en de eisen die daar aan gesteld worden.

 

Bronnen

  •  Meer over AVG

    Wil je een goede eerste indruk krijgen van wat de AVG inhoudt kijk dan op de pagina AVG op deze site. Als je meer wilt weten over AVG, kijk dan op de site Autoriteit Persoonsgegevens
      
  • Meer over privacyverklaringen

    Om organisaties te ondersteunen is er de website www.veiliginternetten.nl. Dit is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid / Nationaal Cyber Security Centrum, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en het bedrijfsleven. Op de privacyverklaring pagina van veiliginternetten.nl vind je een 'Privacyverklaring generator' die stapsgewijs alle mogelijke aspecten van een privacyverklaring doorloopt. Via een aantal vragen die je moet beantwoorden stel je op die manier je eigen privacyverklaring samen. Het resultaat kan vervolgens als pdf of tekstbestand worden opgeslagen. Let op, kijk deze verklaring nog wel na, want deze moet in ieder geval op sommige punten nog aangevuld worden en de tool werkt helaas niet altijd even goed (werkt beter in Explorer dan in Chrome).

 

Mocht je twijfelen over de inhoud van je privacyverklaring dan is een juridisch advies van een daartoe bevoegde persoon de meest doeltreffende keuze.

 

Organisaties zijn overigens zelf geheel verantwoordelijk voor het nemen van de juiste privacy maatregelen. Medusa kan met verstrekking van deze informatie dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden.

Heb je een vraag over websites?Wij helpen je graag verder, vrijblijvend en kosteloos!
Neem gerust contact met ons op.

  Bel ons op 040-7470070

  Mail ons met een vraag of... om gebeld te worden.

Een goede privacy wetgeving voor de hele EU

Heb je een vraag over websites?Wij helpen je graag verder, vrijblijvend en kosteloos!
Neem gerust contact met ons op.

  Bel ons op 040-7470070

  Mail ons met een vraag of... om gebeld te worden.

Naar bovenkant pagina