Medusa.nl ALTIJD EEN PASSENDE WEBOPLOSSING

Opta, ‘tell a friend’-systemen en spam

Bij een ‘tell a friend’-systeem vult de bezoeker van de webwinkel de naam en het e-mailadres van een vriend in, waarna de vriend een e-mail krijgt met een aanbieding of informatie over een product. Omdat de vriend hier geen toestemming voor gegeven heeft, valt het ‘tell a friend’-systeem onder het spamverbod. Voor het verwerken van de persoonsgegevens van de vriend gelden bepaalde eisen.

Voorwaarden
OPTA, toezichthouder op het gebied van post en elektronische communicatiediensten, en het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) hebben vier voorwaarden geformuleerd waaraan een ‘tell a friend’-systeem moet voldoen om rechtmatig te zijn. 

1. De communicatie gebeurt volledig op eigen initiatief van de internetgebruiker (of afzender), de website stelt hier geen (kans op) beloning tegenover voor afzender of ontvanger.

Webwinkels mogen bijvoorbeeld geen bezoekers belonen om een vriend op de hoogte te stellen van een product.

2. Voor de ontvanger moet het duidelijk zijn wie de initiatiefnemer van de e-mail is, zodat hij diegene kan aanspreken als hij niet gediend is van dergelijke e-mails.

Webwinkels mogen niet alleen hun eigen e-mailadres als afzender gebruiken. Zorg dat minstens het e-mailadres van de bezoeker, die de vriend heeft ‘opgegeven’, als afzender wordt aangegeven of duidelijk zichtbaar is.

3. De afzender moet volledige inzage hebben in het bericht dat namens hem wordt verzonden, zodat hij de verantwoordelijkheid kan nemen voor de persoonlijke inhoud van het bericht.

Er zijn ‘tell a friend’-systemen die zonder dat de afzender (bezoeker) het weet, bijvoorbeeld een aanbieding toevoegen aan het bericht. Voordat de bezoeker het bericht naar zijn vriend stuurt, zal de webwinkel het gehele bericht moeten tonen.

4. De website in kwestie mag de e-mailadressen en andere persoonsgegevens niet gebruiken of bewaren voor andere doeleinden dan het eenmalig verzenden van een bericht namens de afzender. Daarnaast dient de website het systeem te beveiligen tegen misbruik, zoals het geautomatiseerd verzenden van spam.

Als webwinkelier mag u geen database aanleggen met gegevens van vrienden van bezoekers. Van de bezoekers zelf mag dat wel, mits zij daar een opt-in voor hebben gegeven. Om spam dan wel misbruik door bots (een automatisch programma) van ‘tell a friend’-systemen te voorkomen, kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een captcha, zoals een willekeurige reeks (meestal vervormde) letters en/of cijfers, die de bezoeker moet overtypen ter verificatie.


Bron:
Heb je een vraag over websites?Wij helpen je graag verder, vrijblijvend en kosteloos!
Neem gerust contact met ons op.

  Bel ons op 040-7470070

  Mail ons met een vraag of... om gebeld te worden.

  Delen
 

Zegt het
voort

Product aanbod

Berichten

Naar bovenkant pagina